Τεχνολογικός εξοπλισμός

Για να μπορέσει να γίνει μάθημα μέσω internet οι απαιτήσειςτεχνολογικού εξοπλισμού είναι ελάχιστες. Δεν απαιτείται εγκατάστασηκάποιου ειδικού προγράμματος παρά μόνο η χρήση του browser που έχουμε στον υπολογιστή μας.

Ο απαιτητός τεχνολογικός εξοπλισμός είναι:

  • Σύνδεση στο Internet : το σύστημα έχει δοκιμαστεί με ελάχιστη σύνδεση στα 2Mbps και είχε αρκετά καλή απόδοση.
  • Σταθερός υπολογιστής ή laptop: Οποιοσδήποτε υπολογιστής σχετικά τελευταίας τεχνολογίας με λειτουργικό windows, mac Os , linux είναι αρκετός για να γίνει το μάθημα.
  • Ακουστικά/Ηχεία και μικρόφωνο : Τα καταλληλότερα και χωρίς προβλήματα είναι τα headset με σύνδεση usb τα οποία είναι εύκολα στην εγκατάστασή τους και περιλαμβάνουν ακουστικά και μικρόφωνο μαζί. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακουστικά ή ηχεία και μικρόφωνο ξεχωριστά, ενσύρματα ή και bluetooth.

Εκτός από τα παραπάνω τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα υπάρχουν και κάποια προαιρετικά η χρήση των οποίων διευκολύνει το μάθημα.

Ο προαιρετικός τεχνολογικός εξοπλισμός είναι:

  • Κάμερα: Είναι χρήσιμη, αν και όχι απαραίτητη, μιας και μέσω αυτής η επικοινωνία γίνετε ποιο άμεση και διαμορφώνεται σε προσωπικό επίπεδο
  • Γραφίδα: Κατά την διάρκεια του μαθήματος ότι γράφει ο φοιτητής εμφανίζεται στον καθηγητή και το αντίστροφο. Η γραφίδα μας βοηθά να γράφουμε στην κοινή σελίδα σαν να γράφαμε με στυλό στο χαρτί μας.
  • Scanner ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή: Η χρήση τους ενδείκνυται όταν έχουμε γράψει ή λύσει ασκήσεις σε πραγματικό χαρτί και θέλουμε να τις τοποθετήσουμε στο μάθημα. Βέβαια με χρήση της γραφίδας που είδαμε ποιο πάνω μπορούμε να γράψουμε απευθείας στο μάθημα.