Διαδικασία μαθήματος

Τα διαδραστικά μαθήματα μέσω internet των φοιτητικών φροντιστηρίων «ΓΝΩΜΟΝΑΣ», γίνονται με την βοήθεια συγκεκριμένης πλατφόρμας (Web Based) που ζωντανεύει μια διαδικασία η οποία αποτελεί πλήρης προσομοίωση σε σχέση με τα αντίστοιχα μαθήματα αίθουσας και μάλιστα με την ίδια αποτελεσματικότητα και αμεσότητα.


Επιγραμματικά η διαδικασία έχει ως εξής:


  • Το μάθημα γίνεται σε πραγματικό χρόνο: Για να μπορέσει να γίνει μάθημα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία των φοιτητών και του καθηγητή στους υπολογιστές τους. Οι εμπλεκόμενοι κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα μας, χρησιμοποιώντας τα συνθηματικά που τους παρέχει το φροντιστήριο μας. Καθώς λοιπόν τα μαθήματα ΔΕΝ είναι βιντεοσκοπημένα, ο φοιτητής και ο καθηγητής βρίσκονται πλέον στο ίδιο δωμάτιο (room) για να αρχίσει η διδασκαλία
  • Χρήση Whiteboard : Όπως είδαμε και πιο πάνω τα μαθήματα γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση whiteboard το οποίο είναι δομημένο με την μορφή βιβλίου, συνεπώς δεν γράφουμε μια σελίδα και μετά την σβήνουμε αλλά μόλις γεμίσουμε τη μία σελίδα προχωράμε στην επόμενη. Όλα όσα γράφει ο καθηγητής αυτόματα φαίνονται στους φοιτητές και αντίστροφα. Τέλος, τόσο ο καθηγητής όσο και οι φοιτητές μπορούν να αναρτήσουν υλικό με τη μορφή εικόνας, pdf κ.α. πάνω στις σελίδες του whiteboard στα οποία και μπορούνε να γράψουνε στην συνέχεια.
  • Προσωπική επαφή μέσω κάμερας και full duplex ήχου VOIP τεχνολογίας: Η πλατφόρμα στην οποία εργαζόμαστε έχει την δυνατότητα της ταυτόχρονης λειτουργίας κάμερας και από τους φοιτητές αλλά και από τον καθηγητή. Με αυτό τον τρόπο οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία του μαθήματος, μπορούν να δουν ο ένας τον άλλο. Ομοίως, έχουμε την δυνατότητα full duplex ήχου τεχνολογίας VOIP (voice over IP). Έτσι ο/οι φοιτητές και ο καθηγητής μπορεί να επικοινωνεί άμεσα με τους υπόλοιπους όπως ακριβώς και σε μία αίθουσα διδασκαλίας.
  • Αυτόματη αποθήκευση μαθήματος: Όταν το μάθημα τελειώσει, μπορούν οι συμμετέχοντες να βγουν από το δωμάτιο (room) και αυτόματα όλα τα δεδομένα του μαθήματος αποθηκεύονται χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Αυτό, αποκλείει το ενδεχόμενο κάποιος να κλείσει το παράθυρο του Browser κατά λάθος ή από συνήθεια χωρίς να έχει κάνει αποθήκευση πρώτα, με αποτέλεσμα ότι έχει γραφτεί να χαθεί.
  • Αποθήκευση/Εκτύπωση/Επεξεργασία/Ανασκόπηση μαθήματος: Ο φοιτητής ή ο καθηγητής μπορούν όποτε θέλουν να μπουν στο δωμάτιο (room) του μαθήματος, ακόμα και χωρίς να είναι ώρα παράδοσης, προκειμένου να δουν τι έχει γραφτεί και αν χρειάζεται μπορούν να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν κάποιες σελίδες και φυσικά να διαβάσουν αυτά που έχουν διδαχθεί μέχρι τώρα.
  • Αμεση παροχή τεχνικής υποστήριξης αν κάτι τύχει: Κατά την διάρκεια ενός μαθήματος (και φυσικά, πριν ή μετά) αν υπάρξει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, ο ΓΝΩΜΟΝΑΣ είναι πάντα εκεί για να παρέμβει και να το λύσει. Οποιοσδήποτε αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία μπορεί αμέσως να καλέσει στο Skype τον helpdesk του ΓΝΩΜΟΝΑ, ο οποίος και θα προσπαθήσει να το λύσει όσο πιο γρήγορα μπορεί.