Δοκιμή eClassroom

Δοκιμάστε και εξοικειωθείτε με το περιβάλλον της ιντερνετικής αίθουσας. Μπορείτε να κάνετε χρήση της Online βοήθειας (αριστερά "Ρωτήστε μας!") ώστε κάποιος εκπρόσωπος μας να συνδεθεί μαζί σας για να δοκιμάσετε την αίθουσα σε πραγματικές συνθήκες.